Spotkanie z doradcą zawodowym.

2018-04-19 18:51

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w ramach  realizowanego planu opiekuńczo-wychowawczego, odbyło się spotkanie młodzieży z doradcami zawodowymi.
Prezentacje poprowadziły p. Joanna Olszewska-Gniadek i p. Agnieszka Górny z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie.
Młodzież uzyskała  informacje o  stanie rynku pracy i kryteriach wyboru zawodu oraz
o czynnikach jakie wpływają na predyspozycje zawodowe.
Wychowankowie  aktywnie uczestniczyli  w spotkaniu - Witek Mondry z kl. IB
przypomniał  wszystkim jaka  jest różnica między  zdolnościami, a umiejętnościami.
 Odpowiedzialna za przygotowanie spotkania: p. Barbara Szatko
 współpraca: p. Teresa Sienkiewicz.