HISTORIA  INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR. 1

W KRAKOWIE

       Internat Zespołu Szkół Gastronomicznych nr. 1 mieści się na osiedlu Szkolnym 17 w Krakowie – Nowa Huta. Początkowo internat był placówką podlegającą Zespołowi Szkół Elektrycznych. To z tej szkoły został wytypowany mgr Zdzisław Duda na kierownika internatu w latach 1960 – 1968.  W 1968 r. został powołany na dyrektora Szkoły Gastronomicznej nr. 1 w Krakowie. Od 1970 r. zajęcia  częściowo odbywały się na terenie internatu, kiedy to przeniesiono naukę do nowo otwartego budynku na osiedlu Złota Jesień 16.                                                                                                          

       W latach 1971 – 1977 kierownikiem internatu była mgr Emilia Palka, następnie od 1977 – 1988  mgr Maria Kasprzycka a obecnie od 1988 roku do chwili obecnej funkcję kierownika pełni mgr Jolanta Brzeska – Story. W tym okresie organizowano wyjścia z młodzieżą na Wzgórze Wawelskie, zwiedzano Kraków i jego zabytki oraz podziwiano co roku Konkurs Szopek Krakowskich. Odbyła się pierwsza dyskoteka z chłopcami z internatu Z. Sz. Elektrycznych oraz rozgrywki między internatami w piłce siatkowej. Zorganizowano wieczór harcerski z okazji 35 rocznicy  wyzwolenia Krakowa. Ważnym wydarzeniem było uroczyste powitanie pierwszych klas. Dzięki tej uroczystości nowo przybyli wychowankowie poczuli się mile widziani. Ta tradycja przetrwała do dziś, choć w nieco zmienionej formie. 24 IX 1979 roku powitanie odbyło się przy ognisku, piosenkach i wesołych wierszach.

       Obecnie taką uroczystość od 1988 r. nazywamy otrzęsinami. Nowy kierownik swoją pracę rozpoczął od uporządkowania budynku i zadbania o estetykę pomieszczeń w internacie oraz usprawnienia pracy wychowawczo – opiekuńczej. Obecny kierownik cały czas wspiera wychowawców i młodzież, biorąc aktywny udział w procesie opiekuńczo – wychowawczym, wprowadzając nowe cele i zadania do realizowania. Wdraża programy edukacyjno – psychologiczne w oparciu o ciągłe zdobywanie wiedzy psychologicznej i socjoterapeutycznej.              

        Przetrwała także tradycja zwiedzania Krakowa. Każdego roku jesienią staramy się zapoznać młodzież z ciekawymi miejscami i zabytkami miasta, takimi jak: Droga Królewska, Wawel, Kazimierz, kościoły, muzea. Są to wycieczki zarówno integracyjne jak i poznawcze. Dzięki zaangażowaniu kierownika i wychowawców młodzież zamieszkująca internat po raz pierwszy miała okazję wyjścia do filharmonii krakowskiej, teatru im. J. Słowackiego, Starego, Stu, Ludowego, Łaźnia Nowa i Bagateli. Ważnym wydarzeniem było spotkanie w internacie  z Ministrem Edukacji Narodowej, Panem prof. Andrzejem Stelmachowskim w  ramach Sejmiku Nauczycieli południowo wschodniej Polski, które odbyło 23-25 IV 1992 r.   Ważnym wydarzeniem w 1995 r. było zorganizowanie na terenie internatu wyboru   Mis internatu. Uroczystość cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości z internatów z całego Krakowa. Nagrodę dla Mis internatu Pauliny Rosiek ufundował mgr inż. Andrzej Brzeski – prywatny sponsor.                       

Od kilku lat razem z wychowawcami, pracownikami obsługi organizujemy pobyt grup młodzieży szkół z Francji, Finlandii, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Chin współpracujących z Zespołem Szkół Gastronomicznych w ramach wymiany projektu ERASMUS.                              

        Cała historia internatu jest udokumentowana w Kronikach oraz na stronie internetowej, którymi opiekowały się Panie mgr Grażyna Babecka i mgr Joanna Mrowczyk przez lata robiąc  wpisy z każdego wydarzenia na terenie internatu i poza nim. Była to  doskonała forma reklamy naszej placówki. Oprócz tego pani Grażyna Babecka  tworzyła piękne dekoracje, które były ozdobą różnego rodzaju spotkań, uroczystości okolicznościowych jak np. Wigilia, uroczystości państwowe, wystawy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto odpowiadała za wystrój gablot na terenie internatu.   W roku 2000 kierownik internatu Jolanta Brzeska – Story nawiązała współpracę z Ośrodkiem Psychoterapii Gestalt w Krakowie organizując na terenie placówki cykl spotkań psycho – edukacyjnych, w których młodzież chętnie uczestniczyła. Również od 2000 r. organizowany jest Małopolski Konkurs Zespołu Szkół Gastronomicznych. Internat rok rocznie gości dyrektorów, nauczycieli, uczniów biorących udział w konkursie nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Tradycją naszego internatu są cykliczne spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej dotyczące bezpieczeństwa i konsekwencji wynikających z łamania prawa. Realizowane w ramach profilaktyki przez mgr Barbara Pietrzak.

        W 2008 roku internat został placówką koedukacyjną a od 2016 mieszka również młodzież z Ukrainy uczęszczająca do Krakowskich Szkół. W 2016 roku internat zaangażował się w pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. Gościliśmy w naszych progach policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji z Warszawy, którzy zabezpieczali wizytę Papieża Franciszka w Krakowie. Przygotowaliśmy noclegi dla około 200 osób.

 

Od początku istnienia internatu wychowawcy dbali o wszechstronny rozwój młodzieży, organizując najróżniejsze wydarzenia:

 • konkurs wiedzy o Krakowie oraz konkurs wiedzy o AIDS,
 • encyklopedia dobrych manier,
 • konkurs poezji śpiewanej,
 • Polska na drodze do Unii – co każda wychowanka o Unii wiedzieć powinna,
 • realizowano program różowej wstążeczki w ramach, którego gościliśmy onkologa,
 • warsztaty integracyjne, treningi asertywności, treningi psycho – edukacyjne wspierane przez psychologów m. in. mgr Barbarę Chuchacz, mgr Dorotę Krzywicką, mgr Teresę Fajferek,
 • powstał klub przyjaciół psychologii, którego uczestnicy regularnie spotykali się z psychologiem i psychoterapeutą mgr Magdaleną Sękowską w NCK-u,
 • nocny przejazd rolkami ulicami miasta – mgr Michał Stolarek,
 • udział w cyklicznych spotkaniach dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy, antykoncepcji, wady cewki moczowej, które były prowadzone przez lekarza ginekologa dr Jagodę Jaworowską oraz przedstawiciela medycznego Panią Agnieszkę Wachałowicz, warsztaty organizowała B. Pietrzak

 

Wychowawcy zwracali uwagę na integrację z środowiskiem lokalnym organizując wiele wyjść poza internat:

 

 • regularne spotkania w Empiku (zamki w Warszawie, problemy dotyczące okresu dorastania, religia a rzeczywistość),
 • wychowankowie występowali: dla dzieci z domu dziecka w przedstawieniu pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, w przedstawieniu „Ten nasz XXI wiek„       dla zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych, w przedstawieniu „ Światełko w tunelu” w ośrodku socjoterapeutycznym u Siemachy,
 • spotkania z ludźmi kultury m. in. Adamem Zielińskim, Sewerynem Marynowiczem, Jolą Rozciszewską, Aleksandrem Domagarowiczem, Jerzym Łądką,
 • Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek: w 2013 roku wychowanka Bernadetta Nowak zajęła III miejsce,
 • Konkurs Piosenki Polskiej: w 2015 roku wychowanka internatu Magdalena Klimek zajęła II miejsce,
 • Szkolny Festiwal Artystyczny: w 2017 roku wychowanka internatu Yelyzaveta Homanova zajęła II miejsce,
 • jasełka rockowe zorganizowane przez B. Pietrzak ze studentami kościele Św. Judy,  pieniądze zebrane z przedstawienia młodzież przeznaczyła na dom dziecka w Nowej Hucie

 

Zawsze starano się wspierać młodzież zdolną, ambitną, otwierając przed nią różne możliwości poprzez:

 

 • pomoc w organizowaniu stypendium naukowego Prezesa Rady Ministrów dla naszej wychowanki Anny Balik, przygotowanie do udziału w przeglądach dorobku artystycznego burs i internatów,
 • inspirowanie do udziału w przeglądach piosenki „Śpiewać każdy może” w Rotundzie, 
 • zorganizowanie wernisażu fotograficznego Kasi Koniecznej pod opieką G. Babeckiej,
 • wystawę malarstwa w galerii „Pod Belką” Magdaleny Lenart i wystawę Karoliny Nęgi i Małgosi Zielińskiej,
 • występy w szkole muzycznej Joanny Kulig, Justyny Kulig, Magdaleny Kliś
 • Internat kształtował u młodzieży poczucie wrażliwości i zrozumienia potrzeb innych ludzi poprzez:
 • utworzenie w latach 2000-2006 grupy wolontariatu, która wspierała pracę wychowawców i opiekunów w Domu Spokojnej Starości, Ośrodka             Socjoterapii „U Siemachy” , świetlicy Caritas, Domu Małego Dziecka i Ośrodka Szkolno –Wychowawczego ,
 • współprace ze Stowarzyszeniem „Wiosna” oraz Ośrodkiem Adopcyjnym i Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „ Pro – Familia”,     która zainicjowała kierownik internatu Jolanta Brzeska – Story,
 • udział w najróżniejszych akcjach charytatywnych m. in. „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, pomoc chorym dzieciom poprzez zbiórkę nakrętek, wolontariat na rzecz Hospicjum św. Łazarza organizowany przez mgr Barbarę Szatko oraz B. Pietrzak,
 • organizację Szlachetnej Paczki i zbiórkę darów dla schroniska zwierząt przy ulicy Rybaka 3, którą zainicjowała mgr Joanna Czwojdzińska.

Należy w tym miejscu koniecznie wspomnieć, że internat to miejsce, gdzie:

„Uczymy się poznawać siebie, aby lepiej zrozumieć innych”

            To misja naszego internatu utworzona w 2000 roku przez kierownika internatu będą inspiracją do pracy z ludźmi, do tworzenia nowych relacji i spełniania potrzeb swoich i innych osób, kształtująca wzorzec wychowanków, którzy:

 •         znają siebie, swoje pragnienia, cele życiowe i potrafią je realizować,
 •         są otwarci na ludzi i świat,
 •         są świadomi swoich mocnych i słabych stron,
 •         zachowują się odpowiedzialnie i kulturalnie,
 •         realizują swoje pasje

Internat to placówka przede wszystkim opiekuńczo – wychowawcza, ale wspierająca  również proces kształcenia wyposażając w wiedzę, której młodzież nie zdobędzie w szkole. Daje wskazówki do dalszej drogi życia, motywuje oraz uczy.

KRAKÓW 2017