Warsztaty z profilaktyki uzależnień

2017-11-06 21:05

23 października, 6 i 20 listopada 2017 r.  młodzież naszego internatu miała okazję uczestniczyć w warszatach  zorganizowanych w ramach programu  profilaktycznego LIVE PROGRAM. Zajęcia poprowadziły panie K. Ogrodniczek oraz pani K. Wojnicka.  Tematem przewodnim w ramach realizowanego programu były substancje psychoaktywne i dopalacze. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Wychowankowie mieli możliwość pracy w grupach. Zamiast pogadanek i wykładów wykorzystano metody eksponujące (drama) oraz dyskusja. Poprzez program realizowany jest cel, jakim jest redukcja ryzykownych zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Warszaty cieszyły się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem, dlatego też planujemy kolejne dwa spotkania.

Organizatorem warsztatów jest wychowawczyni Barbara Pietrzak, która nawiązała współpracę z MONAR'em.