Warsztaty „ Jedz lokalnie, myśl globalnie”

2016-12-06 02:42

6 grudnia 2016 roku mieszkańcy Internatu Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 wraz z wychowawcą panią Joanną Mrowczyk uczestniczyli w warsztatach „ Jedz lokalnie, myśl globalnie” prowadzonych w ramach projektu EATHINK 2015. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi przemysłowej produkcji żywności   
i jej wpływu na zużycie zasobów naturalnych oraz klimat Ziemi. Dzięki temu zrozumieli idee świadomej konsumpcji żywności tj. związek między stylem życia a świadomymi wyborami dotyczącymi żywności. Szacowali również żywnościokilometry czyli odległość, jaką pokonuje żywność, aby dotrzeć do odbiorcy, która z roku na rok się zwiększa. Aby poprawić efektywność transportu lądowego, buduje się kolejne kilometry autostrad. Ma to kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, bo sprzyja rozwojowi masowej produkcji i handlu. Powoduje jednak szybką degradację ekosystemu, w jakim żyjemy. Uczniowie podczas warsztatów zrozumieli, jak ważne jest krytyczne spojrzenie na kwestię ”skąd przyjechał mój posiłek?” Każdy z uczestników przeanalizował swój Ekoślad zwany też Ekologicznym Śladem (ang. Ecological Footprint) czyli metaforycznie - odcisk swoich  stóp na powierzchni planety. Jest to metoda badawcza określania wpływu każdego człowieka na Ziemię. Jak zmierzyć własny ekoślad? Sumujemy wszystkie rodzaje swojej działalności mające wpływ na zasoby Ziemi, takie jak: woda, powietrze, kopaliny, gleba, flora i fauna, grupując je w ogólne kategorie związane np. z podróżowaniem, domem, jedzeniem itp. Analiza zebranych w ten sposób danych pozwala określić, jaką ilość zasobów zużywamy, jak bardzo nasza działalność wpływa na środowisko i „ile planet byłoby potrzebnych”, aby zaspokoić nasze potrzeby przy obecnym stylu życia. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na światowy problem marnowania żywności. W samej Unii Europejskiej marnuje się 100 mln ton żywności rocznie. W skali świata to już 1,3 mld ton, które każdego roku trafiają do utylizacji. Z raportu Komisji Europejskiej dowiadujemy się, że my, Polacy, marnujemy blisko 9 mln ton. To piąty wynik w Unii. Więcej jedzenia od nas wyrzucają tylko Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi i Holendrzy. Do wyrzucania jedzenia przyznało się w 2015 r. ponad 60 procent Polaków. Marnowanie jedzenia to brak szacunku zarówno do środowiska naturalnego, jak i do ludzi pracujących przy jego produkcji. Wiele ludzi na świecie głoduje i dlatego nie powinniśmy marnować jedzenia. Mieszkańcy Internatu szukali rozwiązań tego problemu.                                                                                                                                      

   W części aktywizującej uczestnicy zaplanowali kampanię informacyjną, którą przeprowadzą w Internacie, na temat zdrowego, lokalnego odżywiania i globalnego, krytycznego spojrzenia na problemy żywności. Ich propozycje działań były bardzo inspirujące, uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem świadczącym o tym, że nie są im obce problemy poruszane podczas warsztatów. Kampanie informacyjne zaplanowane w ramach warsztatów zwracały uwagę na kwestię, jak zostać odpowiedzialnym, świadomym konsumentem i dlaczego taka postawa jest ważna dla ludzi i środowiska.

Projekt wraz z warsztatami koordynowany jest przez p. Martę Wierdak – Róż i p. Sylwię Ptasznik