Spotkanie młodzieży z pracownikiem Służby Miejskiej.

2014-10-28 21:03

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI.

Na spotkaniu mieszkańcy Internatu dowiedzieli się o istotnych dla nich przepisach oraz konsekwencjach płynących z nieprzemyslanych działań młodych obywateli. Podczas pouczającej rozmowy młodzież dostrzegła różnicę między wykroczeniem a przestępstwem, ilustrowaną różnymi ciekawymi przykładami z życia codziennego i doświadczenia zawodowego naszego gościa.

Interesujący wykład oraz dyskusja z młodymi ludźmi sprawiły że ogrom przekazanej wiedzy z pewnością zaowocuje w przyszłym dorosłym życiu mieszkańców. Spotkanie uświadomiło młodzieży słuszność działania służb miejskich mających za zadanie ochronę porządku publicznego.

Nastawienie do ludzi, umiejętność dialogu z młodzieżą, wiedza i profesjonalizm uczyniły to spotkanie wyjątkowym i skutkującym większą świadomością obywateli. Młodzież będzie poszerzać swoją wiedzę na ten temat i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, postepując świadomie i dokonując wyborów nie tylko "w życiu" naszego Internatu, ale również w codziennym, dorosłym życiu.

Spotkanie zorganizowała wychowawczyni Barbara Pietrzak.