Historia Internatu

Internat Zespołu Szkół Gastronomicznych mieści się na osiedlu Szkolnym 17. Początkowo internat był placówką podlegającą Zespołowi Szkół Elektrycznych. To z tej szkoły został wytypowany mgr Zdzisław Duda na stanowisko kierownika internatu w latach 1960 - 1968. W 1968 r. został powołany na stanowisko dyrektora szkoły gastronomicznej. Do 1970 r. zajęcia częściowo odbywały się na terenie internatu, kiedy to przeniesiono naukę do nowo otwartego budynku na osiedlu Złotej Jesieni 16. W 1971 r. mgr Emilia Palka przejęła opiekę nad internatem i była jego kierownikiem do roku 1977, kiedy to mgr Maria Kacprzycka została kierownikiem internatu.

W 1988 r. placówka została powierzona mgr Jolancie Brzeskiej – Story, która piastuje to stanowisko do dnia dzisiejszego. Odnowiła i upiększyła budynek internatu oraz usprawniła pracę wychowawczą realizując główne założenia  i cele. zdolności.
W październiku 1979 r. zorganizowano wyjście do Mpiku z okazji rocznicy Powstania Ludowego Wojska Polskiego, odbyła się pierwsza dyskoteka z chłopcami z internatu Zespołu Szkół Elektrycznych. oraz rozgrywki między internatami w piłce siatkowej.

W 1980 r. został zorganizowany wieczór harcerski z okazji 35 rocznicy wyzwolenia Krakowa oraz wycieczka na Wawel do komnat królewskich, zwiedzanie rynku krakowskiego połączone z podziwianiem polskich szopek.

Obecny kierownik wspiera wychowawców i młodzież biorąc aktywny udział  w procesie opiekuńczo-wychowawczym. Od kilku lat razem z wychowawcami i pracownikami obsługi organizuje pobyt grup młodzieży z Francji, Finlandii, Niemiec, Słowacji i Chin w ramach wymiany między szkołami zawodowymi. Wpływa to korzystnie na pogłębienie wiedzy o innych krajach i panujących w nich zwyczajach i daje możliwość wychowankom sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Pierwsze zapiski w kronikach pochodzą z roku 1979. Ważnym wydarzeniem było uroczyste powitanie klas pierwszych.To właśnie wtedy postanowiono udokumentować działalność pracy internatu. Pierwszym Dzięki tej uroczystości nowo przybyłe wychowanki poczuły się w naszym internacie mile widziane. Ta tradycja przetrwała do dziś, choć w nieco zmienionej formie. 24 września 1979 r. powitanie uczennic odbyło się przy ognisku, piosenkach harcerskich i wesołych wierszach. Obecnie taką uroczystość nazywamy „otrzęsinami”.

Tradycja zwiedzania Krakowa utrzymała się do dnia dzisiejszego. Każdego roku jesienią staramy się zapoznać młodzież z ciekawymi miejscami i zabytkami miasta, takimi jak: Droga Królewska, Wawel, Kazimierz, kościoły, muzea. Są to wycieczki zarówno integracyjne jak i poznawcze. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa i nauczycieli młodzież zamieszkująca internat po raz pierwszy w życiu miała okazję wyjść do Filharmonii Krakowskiej, do teatru im. J. Słowackiego, Starego, Stu, Ludowego, Łaźnia Nowa oraz Bagateli.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie w internacie w ramach Sejmiku Nauczycieli południowo

wschodniej Polski, które odbyło się 23-25.IV.1992 roku z Ministrem Edukacji Narodowej profesorem Stelmachowskim.

W 1995 roku zostały zorganizowane Wybory Miss Internatu z udziałem zaproszonych gości z innych internatów w Krakowie. Nagrodę dla Miss Pauliny Rosiek zasponsorował Andrzej Brzeski.

W roku 2000 kierownik internatu Jolanta Story nawiązała współpracę z Ośrodkiem Psychoterapii Gestalt
w Krakowie organizując na terenie placówki cykl spotkań psycho-edukacyjnych , których młodzież bardzo chętnie uczestniczyła. Również od roku 2000 organizowany jest Małopolski Konkurs Zespołu Szkół

Gastronomicznych. Internat rokrocznie gości uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów biorących udział
w konkursie, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

Tradycją naszego internatu są cykliczne spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej dotyczące bezpieczeństwa i konsekwencji wynikających z łamania prawa. Realizowane w ramach profilaktyki przez Barbarę Pietrzak.

W 2008 roku internat został  placówką koedukacyjną, a od 2016 r. mieszka również młodzież
z Ukrainy uczęszczająca do krakowskich szkół. W 2016 roku internat zaangażował się w pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. Gościliśmy w naszych progach policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, którzy zabezpieczali wizytę papieża Franciszka w Krakowie. Przygotowaliśmy noclegi dla 200 osób.

 

Od początku istnienia internatu wychowawcy dbali o wszechstronny rozwój młodzieży, organizując najróżniejsze wydarzenia:

 • konkurs wiedzy o Krakowie oraz konkurs wiedzy o AIDS,
 • encyklopedia dobrych manier,
 • konkurs poezji śpiewanej,
 • Polska na drodze do Unii – czyli co każda wychowanka o unii wiedzieć powinna,
 • realizowano program różowej wstążeczki w ramach, którego gościliśmy onkologa,
 • warsztaty integracyjne, treningi asertywności, treningi psycho-edukacyjne wspierane  przez psychologów między innymi Barbarę Chuchacz, Dorotę Krzywicką, Teresę Fajferek,
 • powstał klub przyjaciół psychologii, którego uczestnicy regularnie spotykali się z psychologiem
  i psychoterapeutą Magdaleną Sękowską w NCK-u,
 • udział w Salonie Literacko – Muzycznym Jana Poprawy,
 • nocny przejazd rolkami ulicami miasta,
 • udział w cyklicznych spotkaniach dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy, antykoncepcji, wady cewy moczowej, które były prowadzone przez lekarza ginekologa dr Jagodę Jawororską oraz przedstawiciela medycznego panią Agnieszką Wachałowicz, warsztaty organizowała Barbara Pietrzak.

Wychowawcy zwracali uwagę na integracje ze środowiskiem lokalnym organizując wiele wyjść poza internat:

 • regularne spotkania w Empiku (historia powstania LWP, zamki w Warszawie, problemy dotyczące okresu dorastania, religia a rzeczywistość),
 • wychowankowie występowali: dla dzieci z domu dziecka w przedstawieniu pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, w przedstawieniu „Ten nasz XXI wiek” dla zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  w przedstawieniu „Światełko w tunelu” w ośrodku socjoterapeutycznym u Siemachy,
 • spotkania z ludźmi kultury m.in. Adamem Zielińskim, Sewerynem Marynowiczem, Jolą Rozciszewską, Aleksandrem Domagarowiczem, Jerzym Łątką,
 • Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek: w 2013 r. wychowanka Barnadetta Nowak zajęła III miejsce,
 • Konkurs Piosenki Polskiej: w 2015 r. wychowanka internatu Magdalena Klimek zajęła II miejsce,
 • Szkolny Festiwal Artystyczny: w 2017 r. wychowanka internatu Yelyzaveta Homanova zajęła II miejsce),
 • jasełka rokowe zorganizowane przez Barbarę Pietrzak ze studentami w kościele Św. Judy, pieniądze zebrane z przedstawienia młodzież przeznaczyła na Dom Dziecka w Nowej Hucie.

Zawsze starano się wspierać młodzież zdolną, ambitną, otwierając przed nią różne możliwości poprzez:

 • pomoc w organizowaniu stypendium naukowego prezesa rady ministrów dla naszej wychowanki Anny Balik,
 • przygotowanie do udziału w przeglądach dorobku artystycznego burs i internatów,
 • inspirowanie do  udziału w przeglądach piosenki „Śpiewać każdy może” w Rotundzie,
 • zorganizowanie wernisażu fotograficznego Kasi Koniecznej,
 • wystawę malarstwa w galerii „Pod Belką” Magdaleny Lenart i wystawę  Karoliny Nęgi i Małgosi Zielińskiej.

Internat kształtował u młodzieży poczucie wrażliwości i zrozumienia potrzeb innych ludzi poprzez:

 • utworzenie w latach 2000 – 2006 grupy wolontariatu, która wspierała pracę wychowawców i opiekunów w Domu Spokojnej Starości, Ośrodka Socjoterapii „ U Siemachy”, świetlicy Caritas, Domu Małego Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przez Barbarę Pietrzak,
 • współpracę ze Stowarzyszeniem „Wiosna” oraz Ośrodkiem Adopcyjnym i Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro-Familia”, którą zainicjowała kierownik internatu,
 • udział w najróżniejszych akcjach charytatywnych m.in. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, pomoc chorym dzieciom poprzez zbiórkę nakrętek, wolontariat na rzecz Hospicjum św. Łazarza organizowany przez Barbarę Szatko i Barbarę Pietrzak,
 • organizację Szlachetnej Paczki i zbiórkę darów dla schroniska dla zwierząt przy ul. Rybaka 3, którą zainicjowała Joanna Czwojdzińska.

Należy w tym miejscu koniecznie wspomnieć, że internat to miejsce gdzie:

 

„Uczymy się poznawać siebie, aby lepiej zrozumieć innych”

 

To misja naszego internatu utworzona w 2000 roku przez wychowawców, będąca inspiracją do pracy z ludźmi, do tworzenia nowych relacji i spełniania potrzeb swoich i innych osób, kształtująca wzorzec wychowanków, którzy:

 • znają siebie, swoje pragnienia, cele życiowe i potrafią je realizować,
 • są otwarci na ludzi i świat,
 • są świadomi swoich mocnych i słabych stron,
 • zachowują się odpowiedzialnie i kulturalnie,
 • realizują swoje pasje.

Internat to placówka przede wszystkim opiekuńczo – wychowawcza, ale wspierającą również proces kształcenia - wyposaża w wiedzę, której młodzież nie zdobędzie w szkole, daje wskazówki do dalszej drogi życia, motywuje i uczy.